Search

שני קולות, יצירה מקורית - בית להתפתחות ומודעות
מעין כפיר ואורי רשף, זוג עסקי ואישי, הגיעו לתהליך המיתוג מתוך תהליך יעוץ עסקי מקיף.

בתהליך איפיינו את המותג שהתפתח במהלך השנים וכל מה שהיכולות שלהם מייצגות.


עם סיום התהליך, נבנה כרטיס ביקור ייחודי וגלויה, וכן שירון שישמש אותם לטיפולים ולמוצרים שונים בעסק.


מעין ואורי, זוג יוצרים, מטפלים ומלאי יצירתיות! היתה לנו הזכות.


עיצוב גרפי: מיכל רגב

אסטרטגיה ואיפיון: ליאת יחיאלי

32 views
logo agulot-02.png