Search

איילת כתרי - אילוף ותראפיה עם כלבים


איילת כתרי - מאלפת כלבים

כי אהבה היא מילה בת 4 רגליים!


איילת הגיעה אלינו כדי לתת ויזואליות לכל העשייה המבורכת שלה - תראפיה לילדים, בני נוער ומבוגרים באמצעות כלבים מופלאים, אילוף כלבים, תיווך בין מאמצים לכלבים הזקוקים לבית (בהתאמה אישית).

איילת נכנסת ללב מיד והיכולת שלה להתחבר לקהל היעד שלה הוא לא פחות ממופלא.


עיצבנו עבורה לוגו המסמל את החיבור בין הילד לכלב, כתוצאה מאיפיון מפורט ומקיף שערכנו, כרטיס ביקור חולצות ותיקים.


עיצוב גרפי: מיכל רגב

אסטרטגיה ואיפיון: ליאת יחיאלי

13 views
logo agulot-02.png