Search

טקטיקה - הכל ביעדים שלךתובל יצר מודל רב גילאי של אימון למצוינות ע"פ מערכת ערכים ששם לו למטרה - ותובל משיג כל מטרה שהוא שם לנגד עיניו!

יצרנו לו לוגו מבוסס על סמל המלווה אותו שנים, וכן חבילת מיתוג הכוללת חולצות ועוד.


הוא הולך להיות דבר גדול. תזכרו איפה ראיתם אותו קודם.

עיצוב גרפי: מיכל רגב

אסטרטגיה ואיפיון: ליאת יחיאלי

25 views
logo agulot-02.png