חלקם הילדים שלנו, חלקם מגיעים לאומנה זמנית, אבל את כולם אנחנו אוהבות בצורה חד משמעית. אנחנו בחרנו בהם והם בנו, ופה בהמשך תוכלו לראות דוגמאות למקורות הגאווה של הסטודיו:

לקוחות
הסטודיו

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram